Khò ống/gen co nhiệt co đến mức nào là tốt nhất?

Ngày đăng: 06/01/2017

Để ứng dụng ống/gen co nhiệt được hiệu quả nhất cần phải khò ống co nhiệt đạt đến độ co tối ưu. Để đạt được điều này, ống co nhiệt cần được khò thu nhỏ ít nhất 20% so với cỡ của ống được cung cấp nhưng không nên khò thu nhỏ đến cỡ mà ống có thể co tối đa. Tốt nhất là khò làm sao mà còn ít nhất 10% ống chưa được co so với cỡ mà ống có thể thu nhỏ tối đa.

 

Ví dụ: Ống co nhiệt loại phi 30 (đường kính 30mm) có hệ số co 2:1. Hệ số co 2:1 có nghĩa là ống có thể co thu nhỏ tối đa đến 15mm.

 

+ Ống cần được khò co thu nhỏ ít nhất đến: 30mm - 20% x 30mm = 24mm.

+ Ống nên được khò co thu nhỏ tối đa đến: 15mm + 10% x 15mm = 16.5mm.

 

Như vậy, Ống co nhiệt loại phi 30 này nên được khò để đường kính của ống thu nhỏ còn 16.5mm đến 24mm sau khi khò. Hay nói cách khác, ống/phi co nhiệt loại phi 30 này được dùng để bọc thanh cái có đường kính ngoài từ 16.5m đến 24mm là phù hợp nhất.    

 

Công thức tính đường kính ngoài của thanh cái:

 

Ví dụ thanh cái hình chữ nhật loại 30x4mm thì:

 

+ Độ rộng của thanh cái L = 30mm.

+ Độ dày của thanh cái W = 4mm.

 

Khi đó, chu vi của thanh cái C = (30+4)x2 = 68mm.

 

Đường kính ngoài của thanh cái là D = C/3,14 = 68/3,14 = 21.7mm (3,14 là hằng số PI)

 

Như vậy kết hợp giữa dải đường kính tối ưu của ống co nhiệt sau khi khò và công thức tính đường kính thanh cái ở trên, chúng ta cũng sẽ lựa chọn được cỡ ống/gen nhiệt có đường kính phù hợp nhất.

 Tin tức khác

Đối tác