ZIV cung cấp công tơ điện tử công nghệ LTE 4G với hợp đồng 54 triệu EUR.

Ngày đăng: 12/04/2018

ZIV đã được trao hợp đồng 54 triệu Euro cung cấp công tơ điện tử thông minh ESMR5.0 cho công ty phân phối năng lượng Enexis Hà Lan.

 

 

Hợp đồng cung cấp bắt đầu từ năm 2018, triển khai hoàn thành vào cuối năm 2020. Dự án Enexis ESMR5.0 phát triển và triển khai các công tơ thông minh thế hệ tiếp theo sử dụng công nghệ LTE 4G để chia sẻ thông tin với hệ thống trung tâm sử dụng giao thức DLMS. Dự án này sẽ đóng góp vào sự thành công triển khai lưới điện thông minh (Smart Grid) của Hà Lan.

 

Danh mục các sản phẩm và giải pháp của ZIV về công tơ điện tử bao gồm công tơ sử dụng công nghệ PLC (tiêu chuẩn PRIME và G3-PLC), qua radio, công nghệ LTE 4G và các bộ tập trung dữ liệu (DCU), các giải pháp Gateways và truyền thông.