Kiểm tra, thử nghiệm Rơle loại IRL do ZIV sản xuất trước khi đưa vào vận hành các tủ trung thế 6kV.

Ngày đăng: 10/07/2018

Trong các ngày từ 3-7/7/2018, các chuyên gia của hãng ZIV/Tây ban nha đã có mặt tại TBA 110kV KCN Bàu Bàng để kiểm tra, thử nghiệm các rơle loại IRL do ZIV sản xuất được lắp trên dãy tủ trung thế 6kV trước khi đưa các tủ vào vận hành.